REVERSE Ltd.

Процедури  →  Инжекционни процедури за лице

SCULPTRA

От: 800 лв
SCULPTRA

SCULPTRA - поли-L-млечна киселина за изграждане на обем на лицето

Sculptra® е инжекционен продукт, който съдържа поли-L-млечна киселина (PLLA). Поставянето му цели изграждане на нова съединителна тъкан в средно-дълбоките части на кожата, което води до запълване на липсващите обеми на лицето. Така постепенно се постига повече стегнатост, плътност и блясък на кожата. Активиращия фибробластите ефект на продукта води до изглаждане на линиите и бръчките по лицето и видимо подмладяване на кожата.

Ефектът на Sculptra® настъпва по-късно, отколкото при другите колагенови активатори, но продължава значително по-дълго – 24 до 48 месеца. Терапията със Sculptra® се осъществява в няколко сесии – 2 при по-млади лица и 3 при напреднала възраст и силно изразено изтъняване на лицето и подчертана липса на подкожна тъкан.

Прилагането на PLLA има дългогодишна история в медицинската практика – продукти със същия състав се използват повече от 30 години като резорбируеми хирургични конци. Продуктът е нетоксичен, съвместим и добре поносим от човешкото тяло и се разгражда за период от 3 до 5 години след поставянето му в организма.

Какви са основните индикации за прилагане на Скулптра?
Продуктът е предназначен за:

  • Възстановяване на загубените в годините обеми и структура на лицето
  • Попълване на отпуснати лицеви зони
  • Възвръщане на редуцирани от естествения процес на стареене подкожни тъкани

Как действа PLLA върху кожата?
Полимерите на млечната киселина се метаболизират в организма до мономери, които впоследствие се разграждат до въглероден диоксид и вода или се свързват с глюкоза и се елиминират от организма по естествен път.

Ефектът на продукта настъпва на няколко етапа. Непосредствено след инжектирането на Sculptra® настъпва видимо увеличаване на обема на инжектираните тъкани - резултат на въвеждане в кожата на значително количеството разтворена киселина. Този ефект изчезва за няколко дни в резултат на резорбирането в тъканите на течността. След няколко седмици започва да става видима същинската реакция спрямо киселината, а именно активирането на фибробластите за образуване на нов колаген. Това води до уплътняване на тъканта на лицето, намаляване на видимите линии и бръчки и попълване на хлътналостите на лицето.

Скулптра - изграждане на обеми на лицето

Какво представлява процедурата за инжектиране на PLLA?
След изстудяването на зоната на третиране, разтворът се инжектира в следната последователност: от скули и слепоочия към бузи и брадичка. Първоначално се попълват скулите, следвани от слепоочните зони. Следва попълване на централната лицева област – назолабиални гънки и бузи.

В зависимост от степента на редукция на подкожната мастна тъкан на лицето, PLLA може да се инжектира в един, два или три сеанса. Съответно на това се прилагат два, четири или пет флакона за цялостно възстановяване на структурата на лицето.

По време на първата манипулация се третира горната и средна част на лицето. Целта е възстановяване на загубената структура на лицевия череп и възстановяване на отпуснатите във времето лицеви тъкани. Обикновено при първата процедура се поставят два флакона от продукта, но водеща в това отношение е преценката на  лекаря.

При втората процедура, която се осъществява до 6 седмици след първата и при вече постигнато възстановяване на лицевия контур, се третира долната част на лицето – продуктът се инжектира в областта на бузите и брадичката и при необходимост се прави допълнителна корекция в горната част на лицето.

Трета процедура се осъществява само при пациенти, при които все още се установяват хлътвания в областта на лицето и отпуснатост на кожата след първите две терапии.

Необходимо ли е обезболяване по време на процедурата?
Като при всяка друга инжекционна процедура дискомфортът при прилагането на Sculptra® не може да бъде избегнат напълно без използването на локална анестезия.  Може да се използва локален обезболяващ крем или още по-ефективно - предварително охлаждане на третираната област. Поради факта, че Sculptra® се разрежда с анестетичен разтвор, след първите няколко инжектирания процедурата е напълно безболезнена.

Необходима ли е допълнителна подготовка преди процедурата?
Инжектирането на Sculptra® не изисква предварителна подготовка на кожата. Важно е обаче инжектирания продукт да бъде подготвен - PLLA се разтваря 1-3 дни предварително с дестилирана вода и се оставя да се хидратира. В деня на апликацията към продукта се добавя обезболяващ разтвор (Lidocain), който прави процедурата практически неболезнена.

Важно е да информирате лекаря си, ако имате алергия към някой от локалните обезболяващи средства и най-вече към лидокаин, за да се предотврати настъпването на  алергични реакции. В случаи на установявяна в миналото алергия продуктът се разтваря само с дестилирана вода.

Необходими ли са специфични грижи за кожата след инжектирането?
Инжектирането на Sculptra® е терапия, която изисква значителни грижи след манипулацията. Необходимо е осъществяване на масаж на третираните тъкани 2-3 седмици след терапията. Важността на масажа в периода  след процедурата е толкова съществен, че се смята за съизмерим с важността на самото инжектиране. Пациенти, които още преди процедурата не са склонни за правят ежедневен масаж на третираните области, не бива да обмислят поставяне на продукта, тъй като това може да компрометира ефекта на манипулацията и да доведе до значими усложнения. Неправилното масажиране на лицевите зони може да доведе до неравномерното разпределение на продукта и настъпване на късни деформации и асиметрия на лицето.

Лекарят, който поставя продукта, ще Ви информира и инструктира как да поддържате кожата на третираната област в периода след манипулацията. Информирайте Вашия лекар ако се появят странични ефекти - възпаление или подутини на третираните места.

Наблюдавани ли са странични ефекти след процедурата?
Най-честите странични ефекти от инжекционното прилагане на Sculptra® са:

  • Локална болезненост и зачервяване на местата на убожданията
  • Посиняване на местата на убождане
  • Вторично инфектиране на третираната област
  • Образуване на гранулом на местата на инжектиране

 За да предотвратите задълбочаването на проблема и възникването на допълнителни усложнения, е важно да информирате лекаря си за настъпването на усложнения от процедурата веднага след като ги установите.

Не изчаквайте те да отминат без лечение, защото това може да задълбочи промените!

Съществува ли начин за намаляване честотата и тежестта на страничните ефекти от прилагането на PLLA?
Разтварянето на продукта 2-3 дни преди инжектирането е от съществено значение за намаляване на честотата на страничните явления на инжектирането. Продължителността и настойчивостта на масажа през дните след процедурата също е от съществено значение за намаляване на страничните ефекти.

Споделете