Как реагира кожата при инфекция COVID-19?

Как реагира кожата при инфекция COVID-19?

През последните няколко седмици светът е парализиран от COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Първите случаи са регистрирани в Китай през декември 2019, а в началото на март 2020 година СЗО обявява пандемия от вируса, който в момента се разпространява в Европа и Северна Америка.

Заболяването засяга дихателната система с широк спектър от оплаквания и води до развитие на атипични пневмонии с особено тежко засягане и развитие на ARDS (остър респираторен дистрес синдром). Основните симптоми на заболяването са от страна на дихателната система – повишена температура, суха кашлица, отпадналост, болки в гръдния кош и задух.

С нарастването на броя на случаите с инфекция COVID-19 в света, започна регистрирането и на оплаквания, несвързани с дихателната система. Нерядко се установяват загуба на обоняние и вкус, болки в гърлото, главоболие, коремни болки и диарични изхождания.
Като дерматолози, основният ни интерес в момента е насочен към изясняване на възможните промени по кожата, които да ни помогнат да диагностицираме максимално рано COVID-19. По данни на световната медицинска литература от последните 2-3 седмици зачестяват случаите на кожни прояви при пациенти с корона-вирусна инфекция.

Анализът на кожните симптоми винаги трябва да бъде съобразяван с информация за приеманите лекарства. В настоящата пандемична обстановка, голяма част от хората приемат различни медикаменти и хранителни добавки в опит да повлияят различни симптоми в организма си или да подобрят състоянието на имунната си система. Приемът им може да доведе до лекарствени реакции, много от които имат кожни изяви. Това налага човек да дава на лекуващия си лекар информация за приеманите медикаменти.

Месец след обявяването на пандемия, все още липсва точна картина на кожните проявите от COVID-19, но постепенно се натрупват актуални и конкретни данни. Тяхното описване ще ни позволи да дадем в скоро време както на медицинската, така и на широката общественост ясна картина за възможните кожни прояви на това ново заболяване.

В няколко научни публикации през последните 2 месеца се обсъждат проблемите на кожата във връзка с инфекция с корона-вирус. Обзорът на тези медицински публикации и клиничният ни опит относно неспецифичните кожни реакции при вирусни инфекции (грипни и други вируси, което засягат на дихателната или храносмилателната системи) ни позволяват да опишем очакваните кожни промени при евентуално инфектиране с корона-вирусна инфекция.

Съществуват два типа, описвани до момента, реакции на кожата.

Едните са неспецифични кожни обриви – дифузно зачервяване, разпръснати по кожата единични сърбящи обриви, както и бързо-преходни уртикариални обриви. Нерядко вирусните инфекции засягат капилярите в повърхностните слоеве на кожата, като водят до тяхното запушване по различни механизми (неврогенен, микротромбообразуване или чрез формиране на имунни комплекси и съдова оклузия). Така върху кожата се появява посиняване, особено в областта на пръстите на ръцете и краката или образуване на синкаво-виолетова мрежа от съдове на повърхността на кожата – т.нар. ливедо.
Различните наблюдения на специалистите по дерматология в градовете с висока честота на инфекция COVID-19 показва, че кожни изменения се наблюдават едва при 20% от хората, които развиват заболяване. Интересно е, че в около 45% от случаите с кожни промени, те се развиват преди появата на каквито и да е други оплаквания, т.е. кожните промени могат да се явят като своеобразен предвестник на заболяването и трябва да бъдат диагностицирани навреме. Най-често по кожата се наблюдават зачервени петна или сърбящи единични обриви, по рядко се появяват уртики (състояние подобно на копривна треска) или малки мехурчета и разранявания, (подобни на тези, които се наблюдават при варицела).
Втората група оплаквания от страна на кожата са прояви от нарушено кръвоснабдяване в областта на т.нар акри – пръсти на ръцете и краката, колене, лакти. Проявите са свързани със запушване на малките съдове на кожата – малки точковидни кръвоизливи, петнисто посиняване и преходни лилавикави мрежовидни изменения по кожата. Възможно е също така да се наблюдава петнисто побеляване, подобно на това, което настъпва върху кожата при измръзване.
Търсенето на характерни и типични за вирусните заболявания симптоми са от особено значение за медицинските специалисти в оформянето на цялостния комплекс от симптоми, които да улеснят диагностицирането на инфекцията с корона-вирус.

Важно е да се знае, че тежестта на кожните симптоми не корелира с тежестта на засягането на дихателната система от инфекцията. Добре е тези прояви да бъдат отчитани навреме, тъй като могат да насочат към навременно тестуване и ранно поставяне на диагноза.

Разпознаване на всеки симптом, асоцииран с болестта е важно, защото спомага за по-ранното установяване на заболяването, води до навременно изолиране на човек и намалява шанса за разпространение на инфекцията. Ето защо не трябва да отлага консултацията със специалист-дерматолог при установяване на необичайни промени по кожата.

Представените снимки са илюстративни:

Уртикариален обрив като симптом на вирусна инфекция
Мрежовидни синкаво-виолетови кожни промени
Посиняване на върховете на пръстите

Д-р Росица Денчева
Дермато-венеролог

При подготовка на материала са използвани медицински източници:

  1. World Health Organisation. Q&A on coronaviruses (COVID-19). March 2020. Available at: www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses (accessed 23 March 2020).
  2. Infants born to mothers with a new coronavirus (COVID-19). Chen Y, Peng H, Wang L, Zhao Y, Zeng L, Gao H, Liu Y. Front Pediatr. 2020 Mar 16;8:104. doi: 10.3389/fped.2020.00104. eCollection 20 20. https://doi.org/10.3389/fped.2020.00104 # Symptoms included rashes of unknown aetiology at birth
  3. Cutaneous manifestations in COVID‐19: a first perspective. Recalcati, S. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Mar 26. doi: 10.1111/jdv.16387. [Epub ahead of print] https://doi.org/10.1111/jdv.16387 # Case series from Lombardy, Italy, that described cutaneous manifestations in 20.4% of patients. Cutaneous manifestations were erythematous rash, widespread urticaria and chickenpox-like vesicles, with trunk the main region involved.
  4. COVID-19 can present with a rash and be mistaken for Dengue. Joob, B, Wiwanitkit, V. J Am Acad Dermatol. 2020 Mar 22. pii: S0190-9622(20)30454-0. doi: 10.1016/j.jaad.2020.03.036. [Epub ahead of print] No abstract available. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.03.036 # Case report from Thailand.
  5. [Clinical and coagulation characteristics of 7 patients with critical COVID-2019 pneumonia and acro-ischemia]. Zhang Y, Cao W, Xiao M, Li YJ, Yang Y, Zhao J, Zhou X, Jiang W, Zhao YQ, Zhang SY, Li TS. Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2020 Mar 28;41(0):E006. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2020.0006. [Epub ahead of print] Chinese. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32220276 # Presentations in seven patients with acro-ischaemia included finger/toe cyanosis, skin bullae and dry gangrene.
  6. Alert for non-respiratory symptoms of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) patients in epidemic period: A case report of familial cluster with three asymptomatic COVID-19 patients. Lu S, Lin J, Zhang Z, Xiao L, Jiang Z, Chen J, Hu C, Luo S.J Med Virol. 2020 Mar 19. doi: 10.1002/jmv.25776. [Epub ahead of print] https://doi.org/10.1002/jmv.25776 # Family cluster from Guandong, China, the first of which presented to the dermatology department with an urticarial type rash.
  7. Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, Yuan YD, Yang YB, Yan YQ, Akdis CA, Gao YD. Allergy. 2020 Feb 19. doi: 10.1111/all.14238. [Epub ahead of print] https://doi.org/10.1111/all.14238 # Case series from Wuhan, China. Urticaria reported in 1.4%.

Related posts

Call Now Button