Перфектната синергия между здраве и естетика

Перфектната синергия между здраве и естетика

Перфектната синергия между здраве и естетика

Д-р Росица Денчева създава и развива клиника Reverse, защото знае от какво се нуждае съвременната жена

Какво е съвременната дерматология за модер­ната жена?

Както всяка друга медицинска специалност дер­матологията има своя специфичен ход на разви­тие спрямо потребностите на времето и нуж­дите на своите пациенти. Свидетели сме на една твърде динамична социална промяна през последните 10 години, която доведе до търсене на източника на младост във възможностите на естетичната дерматология.

Ако трябва да на­правим събирателен профил на дамите, които ежедневно ни търсят, то категорично говорим за динамични, интелигентни, целеустремени и уверени личности, стъпили стабилно в настоя­щето. Дами с професии и положение, с характер и изграден авторитет. Това, което те търсят в нас, без съмнение са дерматологични услуги – от­ражение на техните нужди и очаквания. Съвре­менната дама преди всичко е наясно, че красива­та и поддържана кожа е на първо място здрава! И ако трябва да отговоря еднозначно – съвре­менната дерматология е точно това – перфект­на синергия между здраве и естетика.

Как Reverse се грижи за пациентите си?
Индивидуалните нужди са това, върху което стъпваме, преди да се запознаем с характерис­тиките и очакванията на всеки човек, доверил ни здравето и красотата си. Индивидуалният под­ход и персоналното отношение са опорите, върху които изграждаме и бъдещата програма за лече­ние или естетичен план.

Какви са най-търсените услуги на дерматоло­гична клиника Reverse?
Като дерматолог съм щастлива, че съм създа­ла клиника, в която хората получават цялостна дерматологична грижа – от решаване на здраво­словните проблеми на кожата до поддържане на максимално естествен и естетичен вид. Пред­вид това не е изненада балансираното търсене на процедури за подмладяване и такива, които решават здравословните проблеми на кожата и косата. В последните една-две години обаче наблюдаваме ръст в сегмента на процедурите, подобряващи външния вид – поставяне на бо­тулинов токсин, реконструиране на лицето с фи­лъри и лазерно подмладяване на кожата.

Как трябва да се възпитава дух на предприема­чество у младите жени?
Предприемачеството е дух! Дух на търсене и на­миране. Дух на непрестанно усилие да напипаш правилния проект, да го създадеш с правилните хора, за да достигнат резултатите му до потен­циалните му потребители и те да имат полза от него. За мен предприемачеството е създаде­но, за да носи полза. Само тогава то може да бъде наистина успешно.

Приемайки, че предприе­мачеството е начин на мислене, то се възпитава в семейството, от родителите, които ни учат на свободата да мечтаем. Друго важно нещо, което според мен прави жената успешна, е да не забравя грижата за себе си.

Related posts

Call Now Button