Д-р Катя Пенчева
REVERSE - Стажант-лекар

Д-р Катя Пенчева е част екипа на Дерматологична клиника REVERSE от 2022 година. Тя е стажант-лекар и завършва магистърската си програма по медицина в Софийски университет – София. Интересите й са в областта на естетичната дерматология с насоченост предимно към лазерните терапии за лице и тяло.

Притежава допълнителна квалификация по лечебно хранене, диететика и нутрицистиката и Health Coachig Certificate от диететика и нутрицистика и Health Coachig Certificate от Precision nutrition, благодарение на която осъществява високо специализирани консултации и изработва хранителни режими както при пациенти, които желаят да променят контурите на тялото си, така и при хора с дерматологични заболявания.

Професионални интереси

  • Клинична дерматология
  • Естетична медицина
  • Лазерни терапии
  • Нутрицистика и лечебно хранене

Образование :

2017 -2023 г. – Лекар, Медицински факултет, Софийски университет

Професионален опит:
2019-2022 г. – NAOS, медицински представител

Обучения:

2022 г. – 31st EADV Congress 2022, Milano

2022 г. – II Лятно училище по дерматоалергология

2021 г. – Precision nutrition – Health Coachig Certificate

Членство в организации:

Студентски съвет към Медински Факултет на Софийски университет

Професионални интереси

  • Клинична дерматология
  • Естетична медицина
  • Лазерни терапии
  • Нутрицистика и лечебно хранене
Call Now Button