Д-р Михаела Петракиева

Д-р Михаела Петракиева завършва Медицински университет град Плевен през 2021 год. От 2023 год. е част от екипа на Дерматологична клиника REVERSE. Специализант по Дерматология и Венерология от 2022 год. в Клиника по Дерматология и венерология към УМБАЛ „Др Георги Странски“ град Плевен.

Професионални интереси

Д-р Михаела Петракиева е един от младите лекари в екипа с опит в клиничната дерматология и естетичната медицина. Изучаването на процесите на стареене на тъканите, тяхната превенция и постигането на хармонични резултати, индивидуализирани за всеки пациент са в основата на работата й.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2017-2018г.- Лекар-волунтиер към Отделение по колонопроктология и гнойно-септична хирургия, УМБАЛ „Др Георги Странски“ гр. Плевен

2019-2020г.- Лекар-волунтиер към Клиника по Акушерство и гинекология, УМБАЛ „Др Георги Странски“ гр. Плевен

2021-2022г.- Медицински асистент при Специализирана групова практика по дерматология и венерология „Дерматологикум“ гр. София

2022г.- Лекар-специализант към Клиника по Дерматология и Венерология, УМБАЛ „Др Георги Странски“ гр. Плевен

2023г.- Лекар към екипа на Дерматологична клиника REVERSE

 

ПРИСЪСТВИЕ НА НАУЧНИ ОБУЧЕНИЯ И ФОРУМИ

15th Annual ENETS Conference Barcelona, Spain, 2018

Стаж в Клиника по съдова хирургия в град Кошице, Словакия, 2018г.

Стаж в Клиника по акушерство и гинвкология в град Кувейт Сити, Кувейт, 2019г.

11th Annual SERGS Meeting Sofia, Bulgaria, 2019

XXIX Софийски дерматологични дни „Проф. Асен Дурмишев“ гр. София, 2022г.

XXIII Научно-практическа конференция „Дерматовенерология в новата реалност- тенденции и перспективи“ гр. Трявна, 2022г.

Discovering New Horizons Summit, Allergan Medical Institute Bucharest, Romania, 2023

iCAMP 1st International Congress of Aesthetic Medical Practitioners „Creating Masters of Aesthetics“ Sofia, Bulgaria, 2023

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Български Лекарски Съюз (БЛС)

Бъргарско Дерматоогично Дружество (БДД)

European Academy of Dermatology and Venerology (EADV)

Call Now Button