Пепина Бинева
REVERSE - Асистент

Завършва Реклама в Нов български университет. Притежава опит с администриране на вътрешни маркетингови процеси, както и опит на мениджърски позиции в сферата  на дейност с дерматологични клиники, фармация и търговия с лекарствени продукти. Преминала е през обучения за личностно и кариерно развитие.

Професионален опит и образование:

2014 г. – НГПИД „Акад. Дечко Узунов“- гр. Казанлък – профил Пространствен дизайн;
2019 – НБУ- гр. София – специалност Реклама, придобита образователна степен Бакалавър;

Call Now Button