Пламен Конжилов
REVERSE - Мениджър

Пламен Конжилов е част от екипа на Дерматологична клиника REVERSE от 2019 г. От началото на 2022 година поема позицията Мениджър – занимава се с цялостната организация на процесите в клиниката. Има бакалавърска степен от МГУ „Св.Иван Рилски“ и магистърска от УНСС

Образование:

2007 – МГУ „Св. Иван Рилски“, специалност „Сондиране и добив на нефт и газ“, прибодита образователна степен Бакалавър

2014 – УНСС, специалност Енергиен бизнес, придобита образователна степен Магистър

 

За въпроси и връзка: plamen.konzhilov@reversesofia.com

Call Now Button